تعداد بازدیدکنندگان

۱۶ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱ آذر ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۳۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۷ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۸/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۲ ۱   کاربر ۱۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۴۳ ۹ %

ساعت ۱ تا ۲
۹۵ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۸۱ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۲۱۳ ۳۰ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۴ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۷۶ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۹۹ ۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۳۴ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۲ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰۳ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰۴ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۴۵ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۱۵ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲۴ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۱ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۱۷ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۳۱ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۲۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۱۳ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱۸ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۰۱ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۱ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۰۵,۶۷۷ ۵۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۲۸,۰۰۰ ۲۵ %
USA
USA
۱,۱۰۱,۵۹۲ ۷ %
EU
EU
۶۸۴,۸۱۴ ۴ %
DEU
DEU
۲۹۵,۸۶۳ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۲,۸۱۳ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۲,۰۹۳ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۸,۸۰۵ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۱,۷۲۹ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۱,۳۲۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۷,۴۱۶ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۵,۶۲۰ ۱ %
NOR
NOR
۴۵,۸۳۰ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۹۱۵ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۱۷ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۷۵۸ ۰ %
NLD
NLD
۱۵,۷۱۷ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۱۷ ۰ %
POL
POL
۱۳,۴۶۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۰۵ ۲۳ %
Mozilla
Mozilla
۳۲۹ ۱۹ %
Chrome
Chrome
۲۱۹ ۱۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۱۵ ۱۲ %
Other
Other
۲۰۹ ۱۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۷۰ ۱۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۸۶ ۵ %
Safari
Safari
۳۴ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۱ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۳ ۱ %
Opera
Opera
۱۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۱ ۱ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸۹۰ ۵۳ %
XP ۳۱۸ ۱۹ %
Windows 7 ۲۳۴ ۱۴ %
Vista ۷۹ ۵ %
Windows 8 ۶۵ ۴ %
Windows 2003 ۴۴ ۳ %
Linux ۳۱ ۲ %
iOS ۱۷ ۱ %
Windows 10 ۱۴ ۱ %
Android ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۶۵
پیتر دراهوس ۴
پیشینه مالکیت فکری ۳
تحلیل ظهور مالکیت معنوی ۳
پیشینه سرمایه فکری ۳
پیشینه تاریخی مالکیت فکری ۲
تاریخچه ظهور مالکیت معنوی ۲
مالکیت فکری پزشکی ۲
مالکیت فکری در زمینه بهداشت ۲
پیشینه تحقیق سرمایه فکری ۲
شاخه های حقوق مالکیت معنوی وپیشینه ان ۲
شاخه های حقوق مالکیت معنوی و پیشینه ان ۲
مالکیت معنوی در پزشکی ۱
حمایت از آثار فکری چیست ۱
دانشگاه دارای نظام مناسب مالکیت فکری می باشد ۱
مالکیت فکری چیست؟ ۱
حقوق مالکیت فکری دسته متنوعی از حقوق است که کاربرد ۱
معنای مالکیت فکری ۱
بستر سازی مناسب برای مالکیت فکری ۱
کتاب مالکیت فکری چیست ۱
رشته مالکیت فکری در چند د انشگاه ۱
تاریخچه مالکیت فکری ۱
حقوق مالکیت فکری در پزشکی ۱
پیشینه حقوق مالکیت ۱
پیشینه مالکیت معنوی ۱
مالکیتهای صنعتی ۱
حقوق معنوی در ارتباطات جمعی ۱
پیشینه تاریخی مالکیت فکری در ایران ۱
یشینه حقوق مالکیت فکری ۱
سابقه تاریخی مالکیت معنوی ۱
yhs-002 ۱
سابقه مالکیت فکری فرانسه ۱
حقوق مالکیت فکری چیست؟ ۱
پیشینه تاریخی پزشکی ۱
حقوق مالکیت صنعتی چیست ۱
پیشینه علم حقوق ۱
سایت مالکیت فکری دانشگاه پزشکی کرمانشاه ۱
سوابق مربوط به موضوع مالکیت فکری ۱
intelectual property یعنی ۱
پیشینه تحقیق مالکیت فکری ۱
سابقه تاریخی حقوق مالکیت معنوی ۱
مالکیت معنوی یا مالکیت فکری صحیح ۱
پیشینه تحقیق خارجی در باره سرمایه فکری ۱
تاثیر حقوق مالکیت معنوی اقتصاد ۱
رشته حقوق مالکیت فکری در المان ۱
پیشینه تاریخی و حقوق پدید آورندگان در ایران ۱
پیشنه تاریخی حمایت ازحقوق مالکیت صنعتی ۱
کتابها و مقاله های حقوق مالکیت صنعتی ۱
حقوق مالکیت فکری ۱
رابطه مالکیت معنوی و بهداشت ۱