تعداد بازدیدکنندگان

۲۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۸ ۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۶ ۱   کاربر ۱۲   صفحه
۰۵/۲۵ ۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۳ ۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۲۲ ۱   کاربر ۲۳   صفحه
۰۵/۲۱ ۱   کاربر ۴   صفحه
۰۵/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۷ ۱   کاربر ۱۹   صفحه
۰۵/۱۶ ۲   کاربر ۱۱   صفحه
۰۵/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۴ ۱   کاربر ۱۲   صفحه
۰۵/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۱ ۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۱۰ ۲   کاربر ۲۹   صفحه
۰۵/۰۹ ۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۰۸ ۱   کاربر ۱۸   صفحه
۰۵/۰۷ ۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۰۶ ۱   کاربر ۲۲   صفحه
۰۵/۰۵ ۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۳ ۱   کاربر ۲۸   صفحه
۰۵/۰۲ ۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۰۱ ۱   کاربر ۴   صفحه
۰۴/۳۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۴۴ ۶ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۴۷ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۲۰ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۴۲۷ ۲۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۷۷ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۸۶ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۰۴ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۵۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۶۸ ۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۹۶ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰۵ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۵۹ ۲ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۳۱ ۲ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۶۷ ۲ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲۹ ۲ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۳۰ ۲ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۶ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۳۲ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۵۸ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۶۷ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۲۷۹ ۱۸ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۳۲ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۰۵ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۱۸ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۲۸۳,۴۱۹ ۴۷ %
ZZZ
ZZZ
۴,۸۶۹,۱۲۶ ۲۸ %
USA
USA
۱,۵۳۰,۰۲۷ ۹ %
EU
EU
۷۹۵,۰۰۵ ۵ %
DEU
DEU
۴۹۲,۵۸۵ ۳ %
CHN
CHN
۲۶۲,۴۴۷ ۱ %
UKR
UKR
۲۲۲,۰۴۷ ۱ %
RUS
RUS
۲۱۱,۱۰۲ ۱ %
FRA
FRA
۱۸۳,۷۶۰ ۱ %
JPN
JPN
۱۸۱,۰۰۷ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
GBR
GBR
۱۳۴,۳۵۳ ۱ %
ROM
ROM
۱۲۹,۸۰۴ ۱ %
NOR
NOR
۵۰,۵۳۸ ۰ %
CAN
CAN
۳۴,۰۵۸ ۰ %
POL
POL
۳۰,۹۹۳ ۰ %
KOR
KOR
۲۶,۲۷۱ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۹۱۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۸,۲۸۷ ۰ %
ITA
ITA
۱۷,۳۵۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۴۸ ۲۲ %
Other
Other
۳۸۱ ۱۸ %
Mozilla
Mozilla
۳۳۲ ۱۶ %
Chrome
Chrome
۳۱۰ ۱۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۳۳ ۱۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۷۲ ۸ %
IE 7.0
IE 7.0
۸۶ ۴ %
Safari
Safari
۳۴ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۲ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۳ ۱ %
Opera
Opera
۱۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۲ ۱ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۰۶۶ ۵۳ %
XP ۳۳۹ ۱۷ %
Windows 7 ۲۷۵ ۱۴ %
Vista ۸۱ ۴ %
Windows 10 ۷۵ ۴ %
Windows 8 ۷۲ ۴ %
Linux ۵۱ ۳ %
Windows 2003 ۴۴ ۲ %
iOS ۱۷ ۱ %
Android ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۶۵
پیتر دراهوس ۴
تحلیل ظهور مالکیت معنوی ۳
پیشینه سرمایه فکری ۳
پیشینه مالکیت فکری ۳
پیشینه تاریخی مالکیت فکری ۲
مالکیت فکری پزشکی ۲
تاریخچه ظهور مالکیت معنوی ۲
پیشینه تحقیق سرمایه فکری ۲
شاخه های حقوق مالکیت معنوی وپیشینه ان ۲
شاخه های حقوق مالکیت معنوی و پیشینه ان ۲
مالکیت فکری در زمینه بهداشت ۲
حقوق مالکیت فکری در پزشکی ۱
مالکیت معنوی در پزشکی ۱
حمایت از آثار فکری چیست ۱
پیشینه تاریخی پزشکی ۱
حقوق مالکیت صنعتی چیست ۱
پیشینه علم حقوق ۱
سایت مالکیت فکری دانشگاه پزشکی کرمانشاه ۱
سابقه تاریخی حقوق مالکیت معنوی ۱
پشینه مالکیت ۱
پیشینه مالکیت معنوی ۱
مالکیتهای صنعتی ۱
حقوق معنوی در ارتباطات جمعی ۱
پیشینه تاریخی مالکیت فکری در ایران ۱
کتابها و مقاله های حقوق مالکیت صنعتی ۱
حقوق مالکیت فکری ۱
رابطه مالکیت معنوی و بهداشت ۱
مالکیت مادی و معنوی یا فکری چیست ۱
پیشینه تاریخی حمایت از حقوق مالکیت ادبی ۱
تعریف مالکیت معنوی ۱
مالکیت فکری بهداشت ۱
یشینه حقوق مالکیت فکری ۱
سابقه تاریخی مالکیت معنوی ۱
yhs-002 ۱
پیشینه خدمات ۱
دانشگاه دارای نظام مناسب مالکیت فکری می باشد ۱
مالکیت فکری چیست؟ ۱
حقوق مالکیت فکری دسته متنوعی از حقوق است که کاربرد ۱
معنای مالکیت فکری ۱
بستر سازی مناسب برای مالکیت فکری ۱
کتاب مالکیت فکری چیست ۱
رشته مالکیت فکری در چند د انشگاه ۱
سوابق مربوط به موضوع مالکیت فکری ۱
پیشینه تاریخی و حقوق پدید آورندگان در ایران ۱
پیشینه حقوق مالکیت ۱
پیشینه خارجی سرمایه فکری ۱
قدمت مالکیت فکری ۱
مبنای اقتصادی مالکیت فکری ۱
توجیه مالکیت فکری ۱