تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۳ فروردین ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۳ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۱/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۶ ۷   کاربر ۵۳   صفحه
۱۲/۲۵ ۹   کاربر ۴۲   صفحه
۱۲/۲۴ ۸   کاربر ۸۶   صفحه
۱۲/۲۳ ۳   کاربر ۸۱   صفحه
۱۲/۲۲ ۳   کاربر ۷۲   صفحه
۱۲/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۹ ۲   کاربر ۵۴   صفحه
۱۲/۱۸ ۶   کاربر ۱۱۰   صفحه
۱۲/۱۷ ۳   کاربر ۲۹   صفحه
۱۲/۱۶ ۵   کاربر ۸۳   صفحه
۱۲/۱۵ ۷   کاربر ۶۹   صفحه
۱۲/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۲ ۳   کاربر ۷۶   صفحه
۱۲/۱۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۱۰ ۱   کاربر ۱۲   صفحه
۱۲/۰۹ ۲   کاربر ۴۰   صفحه
۱۲/۰۸ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۰۴ ۲   کاربر ۲۹   صفحه
۱۲/۰۳ ۲   کاربر ۲۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۲۸ ۸ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۲۵ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۰۵ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۳۸۹ ۲۵ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۴۰ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۸۲ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۸۳ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۴۶ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۶۳ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۸۳ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰۱ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۳۹ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۲۴ ۲ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۶۰ ۳ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲۴ ۲ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲۷ ۲ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۲ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۳۰ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۳۶ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۴۳ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۳۶ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۲۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۰۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۰۶ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۱۴۳,۳۷۳ ۴۹ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۸۳,۳۵۶ ۲۷ %
USA
USA
۱,۳۱۱,۷۳۹ ۸ %
EU
EU
۷۲۵,۲۷۲ ۴ %
DEU
DEU
۳۹۳,۸۸۴ ۲ %
CHN
CHN
۲۴۹,۹۲۷ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۸,۴۸۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۹۳,۵۷۷ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۲,۰۲۵ ۱ %
JPN
JPN
۱۵۳,۶۱۲ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۷,۵۸۳ ۱ %
GBR
GBR
۱۱۲,۹۶۶ ۱ %
NOR
NOR
۴۸,۵۸۴ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۶۳۶ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۴۷ ۰ %
POL
POL
۲۰,۷۴۸ ۰ %
KOR
KOR
۲۰,۰۵۸ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۵۶۰ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۵۶۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۱۷ ۲۲ %
Mozilla
Mozilla
۳۲۹ ۱۷ %
Other
Other
۳۱۴ ۱۷ %
Chrome
Chrome
۲۴۲ ۱۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۲۷ ۱۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۷۰ ۹ %
IE 7.0
IE 7.0
۸۶ ۵ %
Safari
Safari
۳۴ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۱ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۳ ۱ %
Opera
Opera
۱۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۲ ۱ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۹۹۵ ۵۴ %
XP ۳۳۲ ۱۸ %
Windows 7 ۲۴۷ ۱۳ %
Vista ۷۹ ۴ %
Windows 8 ۶۶ ۴ %
Windows 2003 ۴۴ ۲ %
Linux ۴۲ ۲ %
Windows 10 ۲۲ ۱ %
iOS ۱۷ ۱ %
Android ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۶۵
پیتر دراهوس ۴
پیشینه مالکیت فکری ۳
تحلیل ظهور مالکیت معنوی ۳
پیشینه سرمایه فکری ۳
مالکیت فکری در زمینه بهداشت ۲
مالکیت فکری پزشکی ۲
شاخه های حقوق مالکیت معنوی و پیشینه ان ۲
شاخه های حقوق مالکیت معنوی وپیشینه ان ۲
پیشینه تاریخی مالکیت فکری ۲
تاریخچه ظهور مالکیت معنوی ۲
پیشینه تحقیق سرمایه فکری ۲
حقوق مالکیت فکری در پزشکی ۱
مالکیت معنوی در پزشکی ۱
حمایت از آثار فکری چیست ۱
پیشینه تاریخی پزشکی ۱
حقوق مالکیت صنعتی چیست ۱
پیشینه علم حقوق ۱
سایت مالکیت فکری دانشگاه پزشکی کرمانشاه ۱
کتابها و مقاله های حقوق مالکیت صنعتی ۱
حقوق مالکیت فکری ۱
رابطه مالکیت معنوی و بهداشت ۱
مالکیت مادی و معنوی یا فکری چیست ۱
پیشینه تاریخی حمایت از حقوق مالکیت ادبی ۱
تعریف مالکیت معنوی ۱
رشته مالکیت فکری در چند د انشگاه ۱
سوابق مربوط به موضوع مالکیت فکری ۱
intelectual property یعنی ۱
پیشینه حقوق مالکیت ۱
مالکیت معنوی ۱
یشینه حقوق مالکیت فکری ۱
سابقه تاریخی مالکیت معنوی ۱
yhs-002 ۱
سابقه مالکیت فکری فرانسه ۱
حقوق مالکیت فکری چیست؟ ۱
تاریخچه مالکیت فکری ۱
پشینه مالکیت ۱
پیشینه مالکیت معنوی ۱
مالکیتهای صنعتی ۱
حقوق معنوی در ارتباطات جمعی ۱
پیشینه تاریخی مالکیت فکری در ایران ۱
پیشینه خارجی سرمایه فکری ۱
قدمت مالکیت فکری ۱
مبنای اقتصادی مالکیت فکری ۱
توجیه مالکیت فکری ۱
پیشینه خدمات ۱
دانشگاه دارای نظام مناسب مالکیت فکری می باشد ۱
مالکیت فکری چیست؟ ۱
حقوق مالکیت فکری دسته متنوعی از حقوق است که کاربرد ۱
معنای مالکیت فکری ۱