تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱ بهمن ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۳۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۹ ۲   کاربر ۲۷   صفحه
۱۰/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۲   کاربر ۱۳   صفحه
۱۰/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۷ ۴   کاربر ۲۱   صفحه
۱۰/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۷ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۲ ۲   کاربر ۱۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۴۷ ۸ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۱۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۸۴ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۲۲۷ ۳۰ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۵ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۳ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۷۶ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۱۰ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۳۴ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۴ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۱۴ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰۵ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۴۸ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲۲ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲۵ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۱ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۲۹ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۳۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۲۸ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۱۷ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱۸ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۱۱ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۱ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۷۵,۴۲۵ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۳۷,۶۱۴ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۸۷,۰۲۱ ۷ %
EU
EU
۷۰۴,۴۴۷ ۴ %
DEU
DEU
۳۳۶,۳۷۵ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۶,۷۳۸ ۱ %
UKR
UKR
۲۰۵,۶۴۴ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۵,۳۸۵ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۷,۱۹۱ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۶,۹۷۳ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۲,۵۲۷ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۹,۸۱۲ ۱ %
NOR
NOR
۴۷,۲۳۴ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۲۹۰ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۳۱ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۰۵ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۳۶۹ ۰ %
POL
POL
۱۷,۳۳۳ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۷۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۱۳ ۲۳ %
Mozilla
Mozilla
۳۲۹ ۱۸ %
Chrome
Chrome
۲۳۰ ۱۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۲۴ ۱۳ %
Other
Other
۲۱۵ ۱۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۷۰ ۱۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۸۶ ۵ %
Safari
Safari
۳۴ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۱ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۳ ۱ %
Opera
Opera
۱۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۱ ۱ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸۹۶ ۵۲ %
XP ۳۲۸ ۱۹ %
Windows 7 ۲۴۱ ۱۴ %
Vista ۷۹ ۵ %
Windows 8 ۶۵ ۴ %
Windows 2003 ۴۴ ۳ %
Linux ۳۶ ۲ %
Windows 10 ۱۹ ۱ %
iOS ۱۷ ۱ %
Android ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۶۵
پیتر دراهوس ۴
پیشینه مالکیت فکری ۳
تحلیل ظهور مالکیت معنوی ۳
پیشینه سرمایه فکری ۳
شاخه های حقوق مالکیت معنوی و پیشینه ان ۲
شاخه های حقوق مالکیت معنوی وپیشینه ان ۲
پیشینه تاریخی مالکیت فکری ۲
تاریخچه ظهور مالکیت معنوی ۲
پیشینه تحقیق سرمایه فکری ۲
مالکیت فکری در زمینه بهداشت ۲
مالکیت فکری پزشکی ۲
یشینه حقوق مالکیت فکری ۱
مبنای اقتصادی مالکیت فکری ۱
توجیه مالکیت فکری ۱
دانشگاه دارای نظام مناسب مالکیت فکری می باشد ۱
مالکیت فکری چیست؟ ۱
حقوق مالکیت فکری دسته متنوعی از حقوق است که کاربرد ۱
معنای مالکیت فکری ۱
بستر سازی مناسب برای مالکیت فکری ۱
کتاب مالکیت فکری چیست ۱
رشته مالکیت فکری در چند د انشگاه ۱
سوابق مربوط به موضوع مالکیت فکری ۱
intelectual property یعنی ۱
پیشینه تاریخی و حقوق پدید آورندگان در ایران ۱
مالکیت معنوی یا مالکیت فکری صحیح ۱
تعریف مالکیت معنوی ۱
مالکیت فکری بهداشت ۱
حقوق مالکیت فکری در پزشکی ۱
مالکیت معنوی در پزشکی ۱
حمایت از آثار فکری چیست ۱
پیشینه تحقیق مالکیت فکری ۱
سابقه تاریخی حقوق مالکیت معنوی ۱
پیشینه تاریخی پزشکی ۱
حقوق مالکیت صنعتی چیست ۱
پیشینه علم حقوق ۱
سایت مالکیت فکری دانشگاه پزشکی کرمانشاه ۱
کتابها و مقاله های حقوق مالکیت صنعتی ۱
رابطه مالکیت معنوی و بهداشت ۱
مالکیت مادی و معنوی یا فکری چیست ۱
تاثیر حقوق مالکیت معنوی اقتصاد ۱
پیشینه حقوق مالکیت ۱
پشینه مالکیت ۱
پیشینه مالکیت معنوی ۱
مالکیتهای صنعتی ۱
حقوق معنوی در ارتباطات جمعی ۱
پیشینه تاریخی مالکیت فکری در ایران ۱
سابقه تاریخی مالکیت معنوی ۱
yhs-002 ۱
سابقه مالکیت فکری فرانسه ۱